آمار بازدید
بازدید امروز : 4
بازدید کل : 36400
کاربران آنلاین : 2
ارتباط با ما

01735724003

ریاست

01735729841

معاونت پژوهش

01735725823

معاونت آموزش

01735729840

معاونت اداری ومالی

01735725925

معاونت دانشجویی

01735734603

معاونت فرهنگی

01735724001

معاونت عمران

01735721416

معاونت سما

 

01735722225   داخلی 310

مدیر آموزش

01735734608

مدیر پژوهش

01735729845

مدیر فناوری واطلاعات

01735721419

مدیراداری

01735727403

مدیر روابط عمومی

01735734604

مدیر مالی

01735734609

مدیر دانشجویی

 

01735721421

مدیرحراست

 

01735734600

رئیس اداره گزینش

01735721417

صندوق رفاه

 

01735734605

کارگزینی هیات علمی

 

01735734602

دفتر ارتباط با صنعت

01735734601

دفتر نشریه

01735721418

اطلاعات وآمار

01735722223 الی 6

شماره های دانشگاه